Raport okresowy za 1 kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 1 kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Moliera2 Raport okresowy za I kwartał 2024_final