Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Moliera2 S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 62 014 598 głosów, co stanowiło 42,96 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,51 % głosów ogółem w Spółce;
  2. Probatus sp. z o.o. posiadająca 63 116 164 głosów, co stanowiło 43,72 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,77% głosów ogółem w Spółce;
  3. Paweł Witkiewicz, posiadający 11 026 890 głosów, co stanowiło 7,64 % ogólnej liczby głosów na WZ i 2,58 % głosów ogółem w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%