Zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. do Spółki wpłynęły powiadomienia od Prezesa Zarządu Emitenta Marcina Michnickiego oraz Probatus sp. z o.o., spółki będącej podmiotem blisko związanym z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Prezesem Zarządu Emitenta Marcinem Michnickim – sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji nabycia akcji Emitenta.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień.

pdf_711750

pdf_711776

Podstawa prawna: art. 19 rozporządzenia MAR