Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd Air Market S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 29 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 107, 02-592 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał na ZWZ oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki