Raport roczny spółki za 2014 rok

Raport bieżący nr 12/2015

Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny raport jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

20150612_211221_0000081378_0000070741.pdf