AIR MARKET SA Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A. – korekta raportu nr 6/2015

Raport bieżący z plikiem 6/2015

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) niniejszym z uwagi błąd operatora skutkujący omyłkowym nie zamieszczeniem załącznika do komunikatu dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2015, który Spółka przekazała do wiadomości publicznej w dniu 23 grudnia 2015 r.
W związku z powyższym treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Pioneer PEKAO