Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport Numer: 12/2016
Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za I kwartał 2016 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za I kwartał 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki: