Informacja na temat wprowadzenia akcji serii I do obrotu

Zarząd Spółki, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 3/2016 (skorygowanego raportem nr 4/2016) podsumowującego subskrypcję akcji serii I wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie akcji serii I wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Akcje serii I w chwili obecnej są przedmiotem procedury rejestracji w KDPW; niezwłocznie po jej zakończeniu Spółka złoży wniosek do Zarządu GPW o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect.