Informacje o transakcji osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Modern Commerce S.A. „Spółka”, „Emitent” wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2017.03.01 r. otrzymał zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej Modern Commerce S.A. Pana Christophena Delachaux. Powyższe zawiadomienie odnosi się do zawarcie umowy objęcia akcji serii K przez Spółkę Deluco S.A.R.L w której Pan Christophe Delachaux pełni obowiązki Członka Zarządu. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                                                                       

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie