Raport okresowy za I kwartał 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za I kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za I kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

1Q2017 – MCSA