Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

MCE – ogloszenie-o-zwolaniu-ZWZ

MCE – Projekty uchwał