Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie  („Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2018 roku,  w dniu 21.02.2018 roku podpisał umowę z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.