Raport roczny za 2017 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe Modern Commerce S.A. 2017r.

Sprawozdanie Zarządu Modern Commerce S.A. 2017

Sprawozdanie BR Modern Commerce S.A. 31.12.2017

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenia zarządu

Pismo Zarzadu

Wybrane Dane Finansowe