Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 11,23% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 256 376 głosów, co stanowiło 38,43% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,64% głosów ogółem w Spółce.
3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 8,72% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.
4. Miralia Holdco S.A., posiadająca 33 852 114 głosów, co stanowiło 41,62% ogólnej liczby głosów na WZ i 28,85% głosów ogółem w Spółce.