Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II  kwartał 2019 r.  Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II  kwartał 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_II Q 2019