Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 grudnia 2020 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 9,89% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce.
  2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 256 376 głosów, co stanowiło 33,86% ogólnej liczby głosów na WZ i 26,64% głosów ogółem w Spółce.
  3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 7,69% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,05 % głosów ogółem w Spółce.
  4. Deluco s.a.r.l., posiadająca 10 964 628 głosów, co stanowiło 11,88% ogólnej liczby głosów na WZ i 9,34 % głosów ogółem w Spółce.
  5. Mirallia Holdco S.A. posiadająca 33 852 114 głosów, co stanowiło 36,68% ogólnej liczby głosów na WZ i 28,85 % głosów ogółem w Spółce.