Realizacja nabycia znaku towarowego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., informuje, że w związku z zapłatą ceny w kwocie 900.00,00zł, Spółka stała się właścicielem praw do znaku towarowego AMERICANOS.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne