Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2020 r. opublikowanego raportem nr 17/2020 dnia 10 listopada 2020 r.

Korekta dotyczy fragmentu załącznika do raportu EBI, tj. fragmentu raportu kwartalnego.

Przyczyną dokonania korekty jest omyłkowe niezamieszczenie skonsolidowanych aktywów obrotowych w treści raportu kwartalnego. Raport został uzupełniony o niniejsze dane.

Pozostała treść raportu kwartalnego pozostaje bez zmian.

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za III kwartał 2020 korekta