Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2021r. posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 8,56% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,33% głosów ogółem w Spółce.
  2. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 367 361 głosów, co stanowiło 29,40% ogólnej liczby głosów na WZ i 21,76% głosów ogółem w Spółce.
  3. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadające 7 094 010 głosów, co stanowiło 6,65% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,92% głosów ogółem w Spółce.
  4. Deluco s.a.r.l., posiadająca 17 464 628 głosów, co stanowiło 16,37% ogólnej liczby głosów na WZ i 12,12 % głosów ogółem w Spółce.
  5. Mirallia Holdco S.A. posiadająca 28 852 114 głosów, co stanowiło 27,04% ogólnej liczby głosów na WZ i 20,02% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %