Informacja o wynikach finansowych IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – istotnej spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż spółka zależna od Emitenta – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”) narastająco na dzień 31 sierpnia 2021 r. osiągnęła:

– przychody ze sprzedaży równe 66.833.702,94 zł,

– EBITDA w kwocie 3.156.012,56 zł,

– zysk netto równy 1.947.693,88 zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 nastąpił wzrost w osiągniętych przychodach ITF o około 30% – przychody narastająco na dzień 31 sierpnia 2020 r. wyniosły 51.492.732,47 zł, wartość EBITDA wzrosła o około 21% – EBITDA narastająco na dzień 31 sierpnia 2020 r. wyniosła 2.605.305,79 zł, natomiast zysk netto wzrósł o około 90% – narastająco na dzień 31 sierpnia 2020 r. zysk netto wynosił 1.022.556,68 zł.

ITF prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów marek luksusowych oraz marek premium w ramach sklepów internetowych m. in. na domenie moliera2.com, jak również w stacjonarnych butikach zlokalizowanych w Warszawie, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Zakopanem.

Emitent podjął decyzję o publikacji wyników finansowych spółki ITF, w związku z włączeniem jej do grupy kapitałowej Emitenta z dniem 21 września 2021 r., celem zobrazowania bieżących wyników.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.