Informacja o udzieleniu pożyczki przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2021 r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzieli ITF pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 PLN w celu wsparcia bieżącej działalności ITF.

Pożyczka ma zostać spłacona zgodnie z umową do dnia 31 marca 2022 r.