Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020, 18/2020 oraz 8/2021 39/2021 odpowiednio z dnia 10 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r.,19 marca 2021 r. oraz 16 września 2021 r.  informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany w kapitale zakładowym spółki Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Po wpisie zmian  Emitent posiada 35  udziałów dających Emitentowi 28% w kapitale zakładowym tej spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.