Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15.04.2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Wojciecha Klechy. Spółka dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, które Pan Wojciech wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Dodatkowo, Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 15.04.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki: Pana Marcina Michnickiego i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Panią Martę Sawicką i Panią Annę Godlewską, która będzie pełniła funkcję Dyrektora ds. Finansowych. Nowi członkowie zarządu Spółki zostali powołani – zgodnie ze statutem Spółki – na okres 5-letniej kadencji, która upłynie 15.04.2027 r.

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kwestionariusz osobowy – M. Michnicki

kwestionariusz – M. Sawicka

Kwestionariusz – A. Godlewska