Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 roku oraz treść załączników do tych uchwał, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 5084_2023

Opinia Zarządu Moliera2

2 opinia Zarządu Moliera2

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO