Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 5 marca 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 marca  2024 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

  1. Marcin Michnicki, posiadający 62 014 598 głosów, co stanowiło 43,29 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,51 % głosów ogółem w Spółce;
  2. Probatus sp. z o.o. posiadająca 63 116 164 głosów, co stanowiło 44,06 % ogólnej liczby głosów na WZ i 14,77% głosów ogółem w Spółce;
  3. Paweł Witkiewicz, posiadający 11 026 890 głosów, co stanowiło 7,70 % ogólnej liczby głosów na WZ i 2,58 % głosów ogółem w Spółce;
  4. Pekao FIO Subf. Pekao Dynamicznych Spółek, posiadający 6 795 894 głosów, co stanowiło 5,14% ogólnej liczby głosów na WZ i 1,59 % głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%