Raport Bieżący nr 25/2015Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2015 r.

Raport Bieżący nr 25/2015 Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. zwołanego na 12 października 2015 r.,…

Czytaj dalej Raport Bieżący nr 25/2015Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2015 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport Bieżący nr 24/2015 Air Market S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w dniu 12 października 2015 r., wraz…

Czytaj dalej Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.