Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7. W załączeniu pełna treść…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres…

Czytaj dalej Zawarcie umowy z biegłym rewidentem