Raport roczny za 2018 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny MCSA

Zał. 1 Sprawozdanie Zarządu MCSA 2018

Zał. 2 Oświadczenia Zarządu MCSA_2018

Zał. 3 Opinia_Modern_Commerce_S.A._31.12.2018 _NC-sig

Zał. 4 Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego