Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nową kadencję powołało w skład Rady…

Czytaj dalej Powołanie osób nadzorujących