Raport roczny za rok 2021

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport roczny 2021

Zał. 1 Sprawozdanie Zarządu

Zał. 2 Oświadczenia Zarządu

Zał. 3 Opinia z badania rocznego sprawozdania

Zał. 4 Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania

Zał. 5 Ład korporacyjny