Raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 4 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku