Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2023 z dnia 28.03.2023 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnego aneksu…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej