Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 22 lutego 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”)  przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 lutego 2024 roku i…

Czytaj dalej Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 22 lutego 2024 roku

Raport okresowy za 4 kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 4 kwartał 2023 roku. Moliera2 Raport okresowy za IV kwartał 2023_final Podstawa…

Czytaj dalej Raport okresowy za 4 kwartał 2023 roku

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. Pan Michał Brański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta…

Czytaj dalej Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 22 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 20/2023, dotyczącego spłacenia obligacji serii B oraz skorzystania przez obligatariusza z prawa zamiany Obligacji serii…

Czytaj dalej Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Podsumowanie subskrypcji akcji serii M

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii M: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Rozpoczęcie…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii M