Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 października  2023 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453 §…

Czytaj dalej Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2023 z dnia 28.03.2023 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnego aneksu…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport okresowy za 2 kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 2 kwartał 2023 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 2 kwartał 2023 roku

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dn. 18.07.2023

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI 15/2023 z dn. 18.07.2023, w którym podsumował subskrypcję akcji serii T. W…

Czytaj dalej Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dn. 18.07.2023

Podsumowanie subskrypcji akcji serii T

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii T, która to subskrypcja związana jest z obowiązującym w Spółce…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii T

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca  2023 roku oraz treść…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.