Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport roczny spółki za 2014 rok

Raport bieżący nr 12/2015 Treść raportu: Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny raport jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r.…

Czytaj dalej Raport roczny spółki za 2014 rok

Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd Air Market S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 29 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00…

Czytaj dalej Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r. Komunikat o ogłoszeniu WZA Projekty uchwał na WZA w dniu 29 czerwca 2015…

Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy