Raport bieżący

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Raport bieżący

Raport bieżący

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Raport bieżący

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Air Market S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. Spółka zawarła istotną umowę w wyniku, której dokonała przewłaszczenia na rzecz spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z…

Czytaj dalej Zawarcie istotnej umowy