Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28.03.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Gułajską. W załączniku do niniejszego raportu znajdują…

Czytaj dalej Powołanie członka Rady Nadzorczej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, piętro 6, 02-127 Warszawa.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał