Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Marcin Michnicki, posiadający 9…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2018 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu  26 czerwca 2018 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Modern Commerce S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wpisaniu adresu nowej siedziby Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział…

Czytaj dalej Zmiana adresu siedziby Spółki