Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Informacja o podpisaniu porozumienia Inwestycyjnego

Zarząd Spółki  Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie („Porozumienie”) z akcjonariuszem mniejszościowym spółki zależnej Emitenta Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu porozumienia Inwestycyjnego

Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy za III kwartał 2020 r. Od niniejszego raportu okresowego, tj. od raportu okresowego…

Czytaj dalej Raport okresowy za III kwartał 2020 r.