Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2023 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia (obejmująca informację o treści proponowanych zmian Statutu Spółki i dotychczas obowiązujących postanowieniach) wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załącznik nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Załącznik nr 2_Treść projektów uchwał

Załącznik nr 3_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Opinia Zarządu_docelówka

Opinia Zarządu_warunkowe podwyższenie KZ

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO