Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej ("Kredyt") z ING Bank Śląski S.A. z s. w…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2023 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał