Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6).…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017 r. wraz z projektami uchwał