Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki…

Czytaj dalej Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny spółki za 2016 rok

Zarząd Modern Commerce S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2016 r. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3…

Czytaj dalej Raport roczny spółki za 2016 rok