Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r.otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o…

Czytaj dalej Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A. oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 31 i nr 32 odpowiednio z dnia 07.07.2021 roku i 15.07.2021 roku…

Czytaj dalej Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A. oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com

Rezygnacja prokurenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.07.2021 do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta od Pani Dagmary Gadomskiej. Pani Dagmara…

Czytaj dalej Rezygnacja prokurenta

Informacja o podpisaniu umowy lock-up

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”) informuje, że w związku z planowaną przez Emitenta ofertą publiczną akcji Spółki zakładającą m.in. subskrypcję prywatną do 148.131.000 nowo…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu umowy lock-up