Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lutego 2022 r., na godz. 14:00 w siedzibie Spółki.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał

Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy „Modern Commerce” S.A., Złote Wyprzedaże S.A., Mamissima sp. z o.o. i IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Modern Commerce z siedzibą w Warszawie („Emitent"), działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH") niniejszym ogłasza, że w…

Czytaj dalej Podpisanie Planu Połączenia pomiędzy „Modern Commerce” S.A., Złote Wyprzedaże S.A., Mamissima sp. z o.o. i IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej,…

Czytaj dalej Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym (tj. 23 grudnia 2021 roku) przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 35.131.603,60 zł (trzydzieści…

Czytaj dalej Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego