Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15.04.2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Wojciecha Klechy.…

Czytaj dalej Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu strony internetowej Spółki na www.moliera2.com. Na tej stronie internetowej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym…

Czytaj dalej Zmiana adresu strony internetowej Emitenta