Zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 września 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”)…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2022 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 września 2022 roku wraz z…

Czytaj dalej Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2022 r.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 września 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepu internetowego pod nazwą „Mamissima”

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2022 roku zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na mocy której dokonał zbycia zorganizowanego zespołu…

Czytaj dalej Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepu internetowego pod nazwą „Mamissima”

Ogłoszenie trzeciej przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”) zwołane na dzień 8 września 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy…

Czytaj dalej Ogłoszenie trzeciej przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów