Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu  26 czerwca 2018 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Modern Commerce S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wpisaniu adresu nowej siedziby Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział…

Czytaj dalej Zmiana adresu siedziby Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7. W załączeniu pełna treść…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. oraz informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 r. Jednocześnie, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, że w…

Czytaj dalej Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. oraz informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”