Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NZA w dniu 15.03.2016 r. oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach

Numer: 3/2016 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Spółki AIR MARKET S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NZA w dniu 15.03.2016 r. oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI:  9/2016 Zarząd Spółki AIR MARKET S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2016 r. odwołało cały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej w osobach: -…

Czytaj dalej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej