Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 wrześnie 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 września 2016 r. o godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w Warszawie przy ul.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 wrześnie 2016 r. wraz z projektami uchwał